Isaksen, Odd L.

Metallvarefabrikk i Amtmand Bloms gate 7, grunnlagt 1933. Bedriften (som også gikk under navnet «Sølv- og Gullvareverkstedet») produserte metallvarer i tinn og aluminium som ble solgt engros til gullsmeder og isenkramforretninger. Bedriften hadde på slutten av 1940-tallet 8 ansatte. Den ble nedlagt på 1950-tallet og Isaksen overtok deretter i 1959 gullsmedforretningen Isaksen & Ørjansen (s.d.).

Cookies | Personvern

bn