Isaksen, Odd L.

Metallvarefabrikk i Amtmand Bloms gate 7, grunnlagt 1933 av Odd L. Isaksen (1911-1974). Bedriften (som også gikk under navnet «Sølv- og Gullvareverkstedet») produserte metallvarer i tinn og aluminium som ble solgt engros til gullsmeder og isenkramforretninger. Bedriften hadde på slutten av 1940-tallet 8 ansatte. Den ble nedlagt på 1950-tallet og Isaksen overtok deretter i 1959 gullsmedforretningen Isaksen & Ørjansen (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet