Isaksen & Ørjansen

Gullsmedforretning med eget verksted på Bragernes Torv 9, grunnlagt 1910 av gullsmedene Olaf Isaksen (f. 1881) og Karl Ø. Ørjansen (f. 1885). Isaksen var født på Kongsberg, begynte tidlig i gullsmedlære og oppholdt seg 6 år i Amerika. Forretningen, som var medlem av Drammen Gullsmedlaug, ble i 1959 videreført av gullsmed Odd L. Isaksen. Nedlagt 1974.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet