Jagland, Thorbjørn (* 5.11.1950)

Stortingspresident og statsminister, f. i Drammen og bosatt i Lier, s. av sveiser Helge Th. J. Utredningssekretær i Det norske Arbeiderparti 1981-86, partisekretær 1986-92, partileder 1992-2002. Stortingsrepresentant fra Buskerud 1993-2009, parlamentarisk leder (Ap) 1993-96 og 1997-2000, medlem av Utenrikskomitéen 1993-96 og 1997-2000, formann i utenrikskomiteen fra 2000 og i ny periode fra 2001. Statsminister 25.10.1996-17.10.97, utenriksminister 17.3.2000- 19.10.2001, Stortingspresiden 2005-2009, leder av Den Norske Nobelkomite 2009-2015, generalsekretær i Europarådet (Brüssel) 2009-2019. Kommandør av Æreslegionen 2013.

Medlem av Buskerud fylkesting 1975-83, leder av AUF 1977-81, formann i DNA’s internasjonale utvalg 1986, sekretær i DNA’s nedrustningskomité 1982. Har utgitt bøkene «Min europeiske drøm» (1990), «Ny solidaritet» (1993), «Vår sårbare verden» (2002), «Ti teser om EU og Norge» (2003). «Før det blir for sent» (medforf., 1982) samt en rekke artikler om bl.a. forsvars-, nedrustnings- og sikkerhetsspørsmål.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet