Jagland, Thorbjørn (* 5.11.1950)

Stats- og utenriksminister, f. i Drammen og bosatt i Lier, s. av sveiser Helge Th. J. Utredningssekretær i Det norske Arbeiderparti 1981-86, partisekretær 1986-92, partileder 1992-2002. Stortingsrepresentant fra Buskerud fra 1993, parlamentarisk leder (Ap) 1993-96 og 1997-2000, medlem av Utenrikskomitéen 1993-96 og 1997-2000, formann 2000 og fra 2001. Statsminister 25.10.1996-17.10.97, utenriksminister 17.3.2000- 19.10.2001, Stortingspresident 2005-2009, leder av Den Norske Nobelkomite 2009-2015, generalsekretær for Europarådet (Brüssel) 2009-2019. Kommandør av Æreslegionen 2013.

Medlem av Buskerud fylkesting 1975-83, leder av AUF 1977-81, formann i DNA’s internasjonale utvalg 1986, sekretær i DNA’s nedrustningskomité 1982. Har utgitt bøkene «Min europeiske drøm» (1990), «Ny solidaritet» (1993), «Vår sårbare verden» (2002), «Ti teser om EU og Norge» (2003). «Før det blir for sent» (medforf., 1982) samt en rekke artikler om bl.a. forsvars-, nedrustnings- og sikkerhetsspørsmål.

Cookies | Personvern

bn