Jansens Kjøttforretning

Kjøttforretning i Schultz gate 2, grunnlagt 1905 av Karl Jansen. Firmaet omsatte kjøtt, flesk, pølsevarer og delikatesser og hadde eget pølsemakeri med elektrisk kjølerom. På slutten av 1930-tallet beskjeftiget det 5 personer. Virksomheten ble på 1930-tallet overtatt av Magda J. og i 1947 videreført av Jansens nevø Kristian Kristiansen under navnet Jansens Kjøttforretning. Flyttet på 1960-tallet til Globusgården (Torgeir Vraas plass 1), aksjeselskap 1968 under navnet Jansens Kjøttforretning Eftf. A/S med Kristian Kristiansen som disponent, senere overtatt av sønnen Arne Kristiansen. Nedlagt 5. juli 1997 som den siste av byens gamle kjøttforretninger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet