Jarlsbergsenteret

ble i 1987 satt som navn på det etablerte kjøpesenteret i den gamle garasjen til fam. Helling, som i 1983 hadde fått Hellingsenteret som navn. Garasjen ble ombygget til forretningslokaler i tre etasjer på i alt 1.500 kvm. Kjøpesenteret, som selv brukte navnet «Konnerud forretningssenter», foreslo imidlertid selv formell navneendring.

Oversiktbilde, Konnerud, Hellinggarasjen, Åsen, Bernås, Brukvollveien, Løkkesvingen.                                                                                        Foto:  Drammen kommune 1962
Hellinggarasjen            Foto: Widerøe 1962
Hellinggarasjen                   Foto:  Skoger og Konnerud Historielag
Hellinggarasjen og ESSO stasjonen      Foto: Skoger og Konnerud Historielag

 

Jarlsbergsenteret         Foto: Torill Juel, 2019

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet