Jensen, Emil (1839 – 1908)

Kjøpmann og politiker, bygget etter bybrannen 1866 opp sin forretning på Bragernes Torv til å bli en av byens ledende. Grunnla også en skjortefabrikk og drev i en årrekke med skipsfart. Fremtredende representant for Venstre i Drammen bystyre og formannskap. Bestyrer i Norges Banks Drammens-avdeling 1886-1905, fra 1897 som styrets formann.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet