Jentemarken

Tjenestefolk av begge kjønn som søkte arbeid i Drammen, samlet seg gjerne på Strømsø Torg på årets to «flyttedager», 14. april og 14. oktober, en tradisjon som begynte med jernbanens ankomst i 1868 og varte til slutten av 1930-tallet. Her møtte arbeidsgiver og arbeidstaker hverandre, og gjorde avtaler. Arbeidskontraktene varte gjerne til neste «flyttedag». Samlingen ble kalt for «Jentemarken» (-markedet). Bondeungdomslaget i Drammen forsøkte forgjeves å stanse aktiviteten på begynnelsen av 1900-tallet, fordi medlemmene syntes det var en uverdig form for arbeidsformidling.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet