Jentemarken

Tjenestefolk fra landet samlet seg gjerne i Drammen på de to store flyttedager, 14. april og 14. oktober, for å søke nytt arbeid. Hit kom bøndene for å finne nye tjenestefolk og det var et yrende liv, særlig på Strømsø Torv og utenfor arbeidsformidlingens kontorer. Tradisjonen ble fulgt frem til slutten av 1930-årene.

Cookies | Personvern

bn