Jernbane

Stasjonsbygningens fasade mot Strømsø torg. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune.

Jernbanen kom til Drammen i 1866 da Randsfjordbanen ble åpnet, i 1872 fulgte Drammensbanen (s.d.) og i 1881 Jarlsbergbanen (s.d.). Samtlige baner var smalsporede. I 1909 ble Randsfjordbanen ombygget til bredt spor og i 1922 var Drammensbanen overført til bredt spor, samtidig som elektrisk drift ble innført mellom Brakerøya og Kristiania. I 1958 var dobbeltsporet mellom Oslo og Asker ferdig, og fra 1973 gikk Drammensbanen gjennom Nord Europas lengste dobbeltsporede tunnel, 10,7 km. Dobbeltsporet ble ført frem til Brakerøya. Med nye jernbanebru ble dobbeltsporet forlenget til Drammen stasjon i 1996. I perioden 2020-2024 ble det anlagt dobbeltspor mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen. Det resulterte i sammenhengende dobbeltspor på strekningen Oslo-Tønsberg. Fornyet utgave av Drammen stasjon ferdig i 2024.

Drammen jernbanestasjon, postkort fra 1900      Skannet fra «Drammen Kort og Godt»
Drammen jernbanestasjon 1905.             Skannet bilde/Skoger og Konnerud historielag.
Tidlig morgen på Drammen stasjon                                      Foto: Torill Juel, 2017
Drammen stasjon                                  Foto: Torill Juel, 2019

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet