Jernbaneverkstedet

på Sundland ble anlagt som hovedverksted for hele jernbanenettet vest for Oslo samtidig med Randsfjordbanens ombygging til bredt spor og Bergensbanens åpning. Lokomotivstallen sto ferdig i 1909, men verkstedet ble først tatt i bruk 14. oktober 1911. I tillegg til alle primære vedlikeholds- og revisjonsoppgaver, ble det i løpet av verkstedets tidlige epoke bygget personvogner og godsvogner. I noen tilfeller ble det også sammenstilt nye damplokomotiver importert i deler fra utlandet.

Jernbaneverkstedet på Sundland i 2022. Foto: Ole G. Braaten.

Det opprinnelige jernbaneverkstedet i Drammen lå på Grønland og ble tatt i bruk i 1866. Fagforeningen, Vestbanernes Mekanikeres Forening (senere Vestbanenes Verkstedarbeiderforening), ble stiftet allerede høsten 1887, og det var denne foreningen som på et senere tidspunkt tok initiativet til et landsomfattende jern- og metallarbeiderforbund. Det første jernbaneverkstedet ble nedlagt da det store verkstedet på Sundland ble satt i drift.

I 1948 hadde Sundland Jernbaneverksted 850 ansatte, omtrent dobbelt så mange som før 2. verdenskrig. Virksomheten var den gang NSBs sentralverksted for både nybygging og revisjon av lokomotivkjeler samt sentralverksted for elektriske motorvogner. De ansatte ved verkstedet organiserte janitsjarkorps (Jernbanens Musikkorps – etablert 1921), sangkor, idrettslag og teatergruppe. Idrettslaget kunne skryte av å ha to innehavere av Ekebergs Ærespris blant medlemmene, nærmere bestemt Johan Støa og Bjarne Bryntesen. Antallet ansatte sank  jevnt tilbake etter 1955, til omtrent 500 rundt 1970. I 1980 var arbeidssstokken fortsatt rundt 500. Verkstedarbeiderforeningen hadde den gang 460 medlemmer. Ved 70-års jubileet i 1981 hadde verkstedet følgende oppgaver og ansvar: Revisjon og hovedpuss av alt elektrisk motorvognmateriell, tilsvarende for dieselmotorvogner, personvogner i tre, diverse godsvogner og skinnetraktorer. Verkstedet hadde ansvaret for alt vedlikehold av bærefjærer for NSBs lokomotiver og vogner, dessuten bygging av spesialvogner og produksjon av mange forskjellige deler til rullende materiell. I 1990 hadde verkstedet 350 ansatte, under navnet NSB Sundland.

Den aller siste nye lokomotivkjele ble bygget i forbindelse med total rehabilitering av damplokomotivet «Caroline» (bygget 1861), utført i perioden 1990-1996 (5000 arbeidstimer), forestått av kjelmester David Bartos og hans kolleger. Lokomotivet ble levert til Jernbanemuseet på Hamar.

Etter mye usikkerhet rundt verkstedets fremtid, der full nedlegging hadde vært på tale, ble det i 1990 tatt beslutning om å bygge et nytt verksted på Sundland. I august 1993 ble Europas mest moderne motorvognverksted åpnet. Den nye verkstedhallen var 200 meter lang, 28 meter bred og 11, 6 meter høy. Antall ansatte gikk ned til 270. I 1996 ble avdelingen for ombygging, rehabilitering og modernisering av personvogner lagt inn i datterselskapet NSB Industri. Fra 1. juli 1999 ble denne avdelingen innlemmet i det nystiftede MiTrans A/S (eid av NSB) som et konkurranseutsatt industriforetak i det åpne markedet for diverse verkstedtjenester og innredningsprosjekter, herunder også salmakere og snekkere. MiTrans A/S på Sundland hadde 110 ansatte ved opprettelsen. Virksomheten måtte kjempe for hvert eneste oppdrag etter anbudsprinsippet.

Arbeidere ved jernbaneverkstedet på vei hjem etter endt arbeidsdag. Foto: Drammen byarkiv

Fra nyttår i 2002 ble de øvrige avdelingene ved NSB Sundland, med 190 ansatte, lagt inn i det nyopprettede NSB-eide vedlikeholdsselskapet Mantena A/S. I 2003 ble MiTrans A/S (med virksomhet på Hamar, Oslo og Drammen) solgt til Mantena A/S. I 2004 besluttet styret i MiTrans A/S, med 4 mot 3 stemmer, å flytte virksomheten i Drammen til verkstedet på Grorud i Oslo. MiTrans i Drammen ble nedlagt 2. juli 2004, med 75 ansatte – mange ble tilbudt nytt arbeid på Grorud. Mantena A/S i Drammen hadde etter årtusenskiftet vedlikeholdsansvaret for storparten av NSBs elektriske motorvognmateriell (lokaltog og regiontog) med tilhørighet på Østlandet. I 2011 innviet Mantena en parallell verkstedhall til den store hallen fra 1993. Den nyeste hallen er 232,5 meter lang og har 3600 kvm. grunnflate. Samtidig ble det innviet 2800 meter med nye kjørespor og et tilbygg på 600 kvm grunnflate. Investeringene hadde en prislapp på 343 mill. kr. Fra og med 2012 ble Sundland det viktigste verkstedet for NSBs nye togmateriell BM 74/75 (Stadler Flirt fra Sveits).

I 2017 ble Mantena A/S skilt ut fra NSB og ble et uavhengig statseid selskap. Eierskapet til NSBs togmateriell ble overført til selskapet Norske tog AS. Etter en anbudskonkurranse i 2019 overtok togprodusenten Stadler vedlikeholdsansvaret for de norskeide togsettene levert av Stadler. Mantena A/S avd. Sundland har pr. 2022 62 ansatte. Stadler Service Norway A/S avd. Drammen har pr. 2022 63 ansatte.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet