Johansen, Amagda (1888-1966)

Avholdspioner og politiker. Født i Skoger, ansatt på spinneriet på Tørkop fabrikker i ett år før hun tok huspost i Drammen. Gift i 1909 med Hans Johansen. Medstifter av barnelosjen «Gnisten» i 1928 og utførte et viktig arbeid for avholdsbevegelsen. Var også en sterk støttespiller for mannens politiske virksomhet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet