Johnson, Dag Gotskalk (12.8.1909-11.6.2002)

Professor, dr. techn., f. i Drammen, s. av Gotskalk J. Eksamen med innstilling ved NTH 1935, ingeniør ved Norsk Hydro, Rjukan, 1939-41, Oslo 1941-49, overingeniør 1949-50. Dr. techn. 1949, professor i varmeteknikk ved NTH og bestyrer av institutt for dampteknikk og varmekraftlaboratoriet 1950-74. Med permisjon fra NTH teknisk direktør ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker 1953-55. Professor i dampteknikk ved den tekniske høyskole i Delft (Nederland) 1959-61, ved Pennsylvania State University (USA) 1966. Utga doktoravhandlingen «Strømningsmotstand og varmeovergang ved turbulent strømning i rør» (1949) samt div. tekniske artikler og foredrag. Medlem av Det Kgl. Videnskabers Selskab i Trondheim og Videnskabsakademiet i Oslo, styremedlem Norsk Teknisk Museum, Fellow Instititute of Fuel, London.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet