Johnsrud, Markus (1909-1990)

Bonde, foreningsmann og musiker i Skoger. I 1939 overtok han gårdsbruket Thorrud etter sin far. Han var musikalsk og primus motor for Skogermusikken (s.d.) Medlem av Skoger Sangforening i mer enn 45 år, der han en kort periode fungerte som dirigent og senere visedirigent. I ledige stunder hygget han seg med å komponere, og satte bl.a. melodi til Inger Hyllseth og Lillemor Borges tekster om Skogerbygda.

Gjennom hele livet var Johnsrud engasjert i foreningslivet i bygda og organisasjonene i landbruket. Han hadde en rekke formannsverv og tillitsverv, bl.a. formann i Skoger Jordstyre i 20 år. Han ble æresmedlem i Skoger Idrettslag etter å ha ledet arbeidet med opparbeidelsen av idrettsplassen Sletta. Autorisert kretsdommer i friidrett.

Styreformann i Skoger Sparebank i fire år, i alt 25 år i bankens styre, formann i bankens representantskap i fire år, medlem av byggekomiteen for bankens nye gård ved bybruas sørside, innviet i 1962, senere medlem av husstyret i bankgården. I samarbeid med banken var han i 1980 sterkt medvirkende til stiftelsen av Skoger Pensjonistforening, der han var var formann de første fem årene. Styremedlem i Buskerud Sparebanklag i fire år.

På sine eldre dager fikk han utløp for sin historieinteresse for historie og ivaretakelse av fortid og nåtid for fremtiden. I 1975 tok han initiativ til stiftelsen av Skoger Historielag og etableringen av et bygdemuseum på Borge i Skoger. Formann i historielaget 1975-1979. I flere år jobbet han for å skaffe bygda et eget eldresenter/sykehjem, men dette prosjektet lyktes han ikke med.

, Markus Johnsrud (1909 – 1990). Fotograf: Harry Sønstrød.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet