Juel, Alfthan Vogt Brocklesby (24.7.1857 – 24.2.1937)

Jurist og personalhistoriker, f. på Tangen, fra 1883 overrettssakfører i Drammen. Sekretær og forr. fører for Drammen overformynderi 1884-1919, kst. overformynder fra 1919. Formann i Drammens lignings- og overligningskommisjon. Underfoged i Drammen 1886-1900, fra 1917 formann i styret for Drammens Museum, til hvilket han testamenterte sin formue («Drammens Museums Legat»). Utga slektsbøkene «Meddelelser og optegnelser om familiene Kiøsterud, Simers, Omsted, Muus og Lyche» (1926), «Drammensfamilien Smith» (1934) og «Familien Juel fra Skoger og Drammen» (1937).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet