Juel, Iver Albert (25.9.1818 – 3.6.1901)

Grosserer, trelasthandler og politiker, bankdirektør, skipsreder m.m., overformynder i Drammen, s. av lensmann Anders Juel, f. i Skoger. Tok i 1847 borgerskap som handelsmann i Drammen og startet trelastforretning på Tangen i kjøpmann Feghts gård (Havnegaten 8), hvor han vesentlig arbeidet med salg av bjelker til Holland foruten et lite skipsrederi. Deltok i en komité som i 1856 utredet kanalisering av Drammensvassdraget, en plan som senere ble forlatt til fordel for bygging av Randsfjordbanen. Medlem av direksjonen for de vestlige jernbaner fra 1868 til 1883, da Norges Statsbaner ble grunnlagt. Deltok 1857 i stiftelsen av Forsikringsselskapet Norge, i 1868 medstifter av Drammens Privatbank. Sammen med senere statsminister A. Selmer ble Juel av Handelsstanden og byens fremste næringsdrivende sendt til Hamburg for å forsøke å reise kapital etter den økonomiske krisen i 1858. I slutten av 1860-årene startet han sammen med fem andre drammensere Drammens Damphøvleri på Brakerøya, deltok senere i trelastfirmaer og sagbruk i Varmland, Sarpsborg, Kragerø og Kongsberg, eide store skogeiendommer på forskjellige kanter av landet. I 1870-årene drev han mineralvannfabrikk i Treschows gate 1. Fra 1880 var han bosatt på Fjellheim gård ved Brakerøya, hvor han døde. I 1884 skjenket han gården Lolland til Drammens Børnehjem. Ridder av den svenske Wasaordenen 1869, en utmerkelse han slett ikke satte pris på og som han aldri bar.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet