Jupiterveien (Jupiterbakken)

ble i 1981 satt som navn på en av hovedveiene fra Djupdalsveien inn i de separate områdene på feltet Djupdalen nedre. Navnet ble fra 1.1. 2020 endret til Jupiterbakken med begrunnelse at det er en bakke, og at det nye navnet fortsatt vil henge godt sammen med andre «Jupiter» navn lenger inn på feltet.

Cookies | Personvern

bn