Karlsen, Ole K. Murmesterforretning

Etablert i 1945 av murmester Ole Kristian Karlsen (s.d.) fra Drammen. Det aller første oppdraget ble utført på Rødskog skole, der Karlsen hadde vært elev i sin barndom. Det første større oppdraget kom på Sunland Papirfabrikk. Bedriften oppførte boligbygg, forretningsbygg og industribygg. Allerede før 1950 hadde bedriften rundt 50 ansatte. Entreprenørforretningen gjorde seg særlig kjent for å stå bak storparten av boligblokkene på Åssiden, der eiendomskjøp og eiendomsutvikling i samarbeid med forretningsmannen Johs. Christensen (s.d.) ble nøkkelen til å skaffe alle byggeoppdragene. Karlsen engasjerte seg også i eiendom og industri og virksomheten utviklet seg til å bli en av Østlandets største murmester- og entreprenørbedrifter. I 1968 ble det etablert et mekanisk verksted i Buskerudveien under navnet Ole K. Karlsen Verksted. I begynnelsen av 1970-årene hadde entreprenørforretningen 230 ansatte.

I 1993 ble virksomheten organisert som konsern med OKK Entreprenør som hovedselskap, hovedtyngden av OKK ble tidlig i 1990-årene lagt til Oslo, av rent markedsmessige hensyn, og hovedkontoret flyttet derfor etter. I Drammen ble det opprettet regionkontor og lagerfunksjon. Bedriften hadde flere datterselskaper. Da grunnleggeren døde i 2009 overtok datteren Ellen K. Raaholt alle aksjene. Konsernets største årsomsetning under Karlsen Raaholts eierskap endte på 829 mill.kr. I 2012 ble OKK-konsernet solgt til den store entreprenøren NCC.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet