Kiær, Anders Hansen (1767 – 1838)

Skipskaptein, s. av Hans Nielsen K., f. på Tangen. Som kaptein på Niels Omsteds galiotskip «Handels Lust» reddet han i 1798 i Smyrna med fare for sitt eget liv 11 franskmenn fra tyrkerne. Dette førte til at han i 1803 mottok kong Christian VII’s «store gullmedalje» for «fortjenstfulle handlinger», samtidig med at en lovsang til hans ære ble trykket i København. I 1812 tok han handelsborgerskap på Strømsø, etablerte firmaet Anders H. Kiær & Co. og ble byens nest største trelasteksportør samt skipsreder med to skip. Firmaet dannet grunnlaget for det senere Hans Kiær & Co. I 1839 ble han – post mortem – slått til ridder av Æreslegionen for sin handling i Smyrna 41 år tidligere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet