Kiær, Hans Andersen (11.4.1795–23.3.1867)

Gårdbruker, kjøpmann, skipsreder og sagbrukseier, f. i Drammen hvor han i 1822 tok handelborgerskap, s. av Anders Hansen Kiær. Det var med K. navnet Kiær fikk den fremragende betydning i forretningslivet som det senere beholdt. K. var sjef for skipsrederiet og trelastfirmaet Hans Kiær & Co. og eier av store skogeiendommer over hele Østlandet. Kjøpte i 1833 Store Solum gård og i 1842 Austad gård, hvor han senere var bosatt. Drev sagbruk i Drammensvassdraget, en tid også tobakksfabrikk. Opparbeidet en stor flåte med trelastskuter og gjenopptok rundt 1830 driften ved den gamle Nedre Kran på Tangen hvor det også ble bygget flere store skuter. Stortingsmann fra Drammen 1830, medlem av trelasthandlerdireksjonen 1827-66, av Drammens første børs- og handelskomité 1839. Medstifter av Drammens Gjensidige Skibsassuranceforening 1840. Deltok og støttet fremme av kristelig arbeide og opprettet et legat til fordel for Drammen by. Ridder av St. Olavs Orden 1853 for «Nidkjærhed og Opofrelse for almeent Vel», ridder av Æreslegionen. Ved hans bortgang skrev Jørgen Moe et dikt hvor det heter:

«Ja, nu er Austad øde: de vandret bort de to
der færdedes så kjærlig i dette fredens bo.
Det er som selve træet, rimtungt ved husets port,
av sorg nu bøier grenen fordi de to gikk bort.
Og vi, hvem huset åpnet så gjestmildt sin portal,
vi patriarken hilste velkommen i sin sal;
vi, over hvem han lyste hver aften Herrens fred,
vi later nu ved tanken en tåre glide ned.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet