Kiær, Hans & Co.

Skipsrederi, grunnlagt 1800 av skipskaptein Anders Hansen Kiær (s.d.), som etter et skipsforlis på den hollandske kyst 1798 oppga sjøen, og to år senere slo seg ned som trelasthandler og skipsreder i Drammen. I 1838 overtok hans enke, sønner og svoger firmaet under navnet Hans Kiær & Co. (navnet kom fra sønnen Hans Andersen Kiær s.d.). Rederiet disponerte over tid 19 seilskip, dels bygget ved skipsverftene Øvre og Nedre Kran på Tangen. Fra 1891 til 1895 ble rederinavnet endret til Larsen & Kiær, i det at Severin Larsen trådte inn som partner. Rederiet anskaffet sitt første dampskip i 1888, D/S Progress, fulgt av stor vekst med dampskip, som hovedsakelig seilte i kysttrafikk i Kina. I 1905 ble flåten samlet i flerskipsaksjeselskapet DS AS Produce. Hans Kiær & Co. ble aksjeselskap i 1912. Under 1. verdenskrig mistet rederiet flere båter ved skipsforlis. I 1917 ble DS AS Produce, med i alt fire skip, solgt til skipsrederiet H.M. Wrangell & Co. i Haugesund, der det fortsette videre i mange år.

Hans Kiær & Co’s rederivirksomhet i Drammen fortsatte i beskjedent omfang med skipsrederiet Skibs AS Fjeld. Etter krigen anskaffet rederiet, som holdt til i Tordenskiolds gate 104, ny tonnasje, deler av denne gikk tapt under den annen verdenskrig.

I tiden fra 1888 til 1945 disponerte selskapet følgende dampskip:

Progress (1250 tonn d.w., bygget 1888), Produce (2250 tdw, kjøpt 1893), Prosper (1900 tdw, bygget i Campbeltown 1895), Pronto (1850 tdw, bygget i Helsingør 1896), Dr. Hans Jürg Kiær (1500 tdw, bygget i Helsingør 1897), Prosum (1550 tdw, kjøpt 1897), Propel (1925 tdw, kjøpt 1898), Oslo (1800 tdw, kjøpt 1900), Progress II (3650 tdw, kjøpt 1900), Protector (3650 tdw, kjøpt 1900), Proteus (2550 tdw, bygget i Sunderland 1902), Promotheus (2600 tdw, bygget i Sunderland 1902), Providence (1500 tdw, bygget i Fevik 1903), Promise (1550 tdw, bygget i Kristiania 1904), Profit (1550 tdw, bygget i Kristiania 1904), Produce (1600 tdw, bygget i Kristiania 1905), Prominent (1600 tdw, bygget i Kristiania 1906), Prosper II (bygget i Kristiania 1906), Prosper III (7400 tdw, bygget i Sunderland 1912), Progress III (6450 tdw, bygget i Campbeltown 1912), Pronto II (2150 tdw, kjøpt 1913), Ranvik (11.000 tdw, kjøpt 1915), M/S Fjeldtop (900 tdw, bygget i Greaker 1918), D/S Granero (2050 tdw, bygget i Stavanger 1923) og D/S Graciosa (3295 tdw, kjøpt 1929).

Fra 1. januar 1952 ble rederivirksomheten overflyttet til Fredrikstad.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet