Ingeniør Harald A. Kierulf Papirindustri

Papirindustri i Stibolts gate 44, grunnlagt 1922 av ing. H. A. K. i egen fabrikkbygning. Produserte toalettpapir og foretok rulling og nedskjæring av de fleste papirsorter fra 3 mm til 1,5 m bredde. Bedriftens kunder var fabrikker, trykkerier og bransjens grosserere. Virksomheten beskjeftiget 5 personer. Aksjeselskap 1962 med Edward R. Kierulf som disponent. Grunnleggeren døde i 1976. Selskapet ble nedlagt i 1984.

Cookies | Personvern

bn