Ingeniør Harald A. Kierulf Papirindustri

Papirforedlingsbedrift i Stibolts gate 44, grunnlagt 1922 av ing. H. A. K. i egen fabrikkbygning. Produserte toalettpapir og foretok nedskjæring og rulling av de fleste papirsorter fra 3 mm til 1,5 m bredde. Bedriftens kunder var fabrikker, trykkerier og grossister. Virksomheten beskjeftiget fem personer. Aksjeselskap 1962 med Edward R. Kierulf som disponent. Grunnleggeren døde i 1976. Selskapet ble oppløst i 1984.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet