Kirkegårder

i dag kalt gravlunder, ble anlagt rundt byens kirker. Fram til 1805 ble formuende og innflytelsesrike personer gjerne gravlagt under gulvet inne i kirken, mens andre ble gravlagt ute, de fattigste lengst unna kirkebygget. I 1805 kom en forordning fra Sundhedvæsenet som forbød gravlegging inne, såkalt græfting, av hygieniske årsaker. Kirkegårder som lå inne i bybebyggelsen, måtte flyttes. Denne bestemmelsen fikk ingen konsekvenser verken for Strømsø eller Tangen, men på Bragernes var byen bygget opp rundt kirken og kirkegården. I 1808 ble Bragernes kirkegård opprettet på Prestegårdsløkken, der den fremdeles ligger. Mange graver og gravminner ble flyttet dit, og området rundt kirken ble lagt ut til park. Kirkegården i Engene, den såkalte Nedre Bragernes kirkegård, ble anlagt i 1853, fordi det var forventet at koleraen ville ta mange liv. Denne kirkegården var i bruk fram til ca 1940, og ble omgjort til park. En del gamle gravminner er samlet i et hjørne av parken.

Nedre Bragernes kirkegård fra    Claus Trondsens gate                              Foto:  Torill Juel,  2020
Nedre Bragernes kirkegård
Nedre Bragernes kirkegård mot Thornegata                        Foto:  Torill Juel,  2020
Engene park
Engene park mot Thornegata                                  Foto: Torill Juel, 2020

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet