Kirkeng, Tor Øivind (*1953)

Kjøpmann og Kiwi-gründer, f. i Hallingdal og bosatt i Drammen. I ungdomsårene arbeidet han i faren Henning Kirkengs dagligvareforretning på Gullaug, der han senere ble butikksjef. Forretningen var medlem av det lokale innkjøpssamarbeidet A/S Nærkjøp. Det samme var Harald Wike A/S (s.d.) på Konnerud, der kjøpmann Svein Wike (1939-1984) regjerte. I 1979 etablerte far og sønn Kirkeng og Svein Wike den første Kiwi-butikken, lokalisert til Hokksund. I 1980 overtok Tor Kirkeng dagligvarebutikken Tofte Matsenter, omdøpt til Kirkeng Matsenter. De neste Kiwi-butikkene ble lagt til Mjøndalen (1981), Globusgården på Strømsø (1982) og Rosenkrantzgata 151 (1982), sistnevnte kalt for Big Kiwi, med 600 kvm gulvareal. I 1983 ble Kirkeng Dagligvare på Gullaug omdøpt til Kiwi, den neste Kiwi-butikken ble åpnet på Konnerud.

Mot slutten av år 1990 solgte Kirkeng halvparten av aksjene i Kiwi-kjeden til Per-Erik Burud og Terje Navjord. K. tok stillingen som utviklings- og etableringssjef. Ved årsskiftet 1991/92 ble 80 % av Kiwi-konseptet solgt til dagligvaregrossisten Asko (Joh. Johanson). Kirkeng, Burud og Navjord beholdt retten til kjedeoppbygging og drift gjennom sitt eget selskap PETT Kjede- og Servicekontor. Kirkeng har siden 1992 deltatt på den videre oppbyggingen av kjeden og er deleier i Norgesgruppen. I september 2020 var Kiwi for første gang landets største dagligvarekjede med 23,1 % markedsandel. Kirkeng grunnla også kioskkjeden Kaki, han er investor og engasjert direkte eller indirekte i en rekke selskaper. Ifølge bladet Kapital var Kirkengs nettoformue pr. 2019 beregnet til 1,4 milliarder kroner.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet