Kjelsberg, Betzy Alexandra (1866–1950)

Politiker, fabrikkinspektør og kvinnesaksforkjemper, født i Svelvik som datter av skipper Thor Børresen (1816–72) og Jessie McGlashan (1842–1915) fra Skottland. Faren døde da Kjelsberg var 6 år gammel og hun og moren flyttet inn til Drammen der moren åpnet pensjonat. Gift 1885 med overrettssakfører Oluf Fredrik Kjelsberg (død 1923). K. hadde handelsutdannelse og bestyrte sin manns kredittopplysningsbyrå. Hun ble tidlig medlem av partiet Venstre og satt to perioder i bystyret. Kjelsberg deltok i stiftelsen av flere kvinneorganisasjoner i byen: en handelsforening, en kvinnesaksforening og en husmorskole, den første fagskole i huslig økonomi i Norge, som ble opprettet i hennes hjem ved Gamle Kirkeplass. I 1910 ble hun utnevnt til Norges første kvinnelige fabrikkinspektør og gjorde gjennom 25 år i denne egenskap et grunnleggende arbeide for å bedre forholdene på de sosiale og hygieniske områder ved bedrifter over hele landet. Samtidig innehadde hun en lang rekke offentlige og organisasjonsmessige tillitsverv og var den norske regjerings representant ved en rekke internasjonale arbeidskonferanser, herunder i Washington 1919 og Geneve 1921-34. Som første kvinne var hun fra 1926 til 1928 medlem av Venstres sentralstyre. Etter Gina Krogs død i 1916 sto hun som den sentrale skikkelse i norsk kvinnebevegelse. Formann i Norske Kvinners Nasjonalråd 1922-38, nestformann i International Council of Women 1926-38, senere ærespresident, styreformann i Statens lærerinneskole i husstell 1925-38. Utga boken «Kvinnens sosiale stilling» (1935) og skrev en rekke artikler i dagspressen om kvinners sosiale og rettslige stilling. Ridder av St.Olavs Orden 1935. – Drammensjournalisten Gunhild Ramm Reistad skrev i 1994 en bok om B. K. i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet