Kjøbmændenes Engrosforretning A/S (KEFAS)

Kjøpmannseid engrosforretning i kolonial, mel, fetevarer og hermetikk, grunnlagt 1921 i egen gård Konnerudgaten 4 med I. M. Grønneberg som disponent. Kefas var basert i Oslo, grossistforretningen i Drammen var den første som ble etablert utenfor hovedstaden. Disponent Grønneberg ble på begynnelsen av 1950-tallet avløst av Sverre Fønstelien, som på 1960-tallet ble avløst av Knut Rese. Bedriften, som på slutten av 1930-årene beskjeftiget 14 ansatte, flyttet i mars 1971 til et stort nybygg i Ing. Rybergs gate 56 med 3400 kvm. grunnareal og 125 faste butikkunder. Tidlig i 1987 ble det fattet et styrevedtak om å legge ned engroslageret, lokale kjøpmenn iverksatte en redningsaksjon for å opprettholde driften. I 1988 etablerte dagligvarekjeden AKA butikk i lagerbygget. I 1999 ble Kefas AS et datterselskap i Hakon Gruppen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet