Kjøsterud

Gård på Åssiden, reist på 1100- el. 1200-tallet. Navnet kommer av Tjostolf (Tjostolfs rydning). K. ble alt i middelalderen delt i tre bruk: Vestre-, Mellom- og Østre K. Vestre K. ble i 1835 delt i to bruk, Vestre og Nordre K. Mellom-K. ble delt i 1842, mens Østre K. ble lagt inn under Berskaug. Alle tre gårder hørte til Hannibal Sehesteds gods som i 1651 ble lagt inn under Kronen og i 1658 pantsatt til handelshuset Marselis. I dag er det alt vesentlige utlagt til bebyggelse. Gården hadde seter inne i Drammensmarka 400 m.o.h., Kjøsterudsetra (s.d.). På gårdens område ligger i dag bl.a. Drammen Travbane og Åssiden videregående skole (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet