Kjøsterudjuvet

er et 10 000 år gammelt juv like vest for Aronsløkka. Juvet er 1300 m langt og har en stigning på 250 m opp til Gamledammen. Veggene på hver side av juvet er opptil 60 m høye og juvet er fire meter bredt på det smaleste. Inngangen til juvet ligger der Tjuvtjernbekken krysser lysløypa fra Aronsløkka. Nederst i juvet, vest for Turheisen, ligger flere gamle stenbrudd.

Cookies | Personvern

bn