Kjøsterudsetra

ligger ca. 2 km vest for Tverken (s.d.) i Drammensmarka. Her bodde Rasmus Lurtopp, som var født i 1821, sammen med sin kone. Traktene rundt Kjøsterudsetra var kjent som noen av de beste viltplassene i marka, og fiskevannene Goliaten (s.d.), Tverråsvannet og Tyvtjern hadde han stort sett for seg selv. Det står en hytte på den gamle setervollen, og det er bare mosegrodde tufter å se etter den gamle seterbua, der Rasmus og kona levde i mange år.

Cookies | Personvern

bn