Klein, Christian (1744 – 17.4.1825)

Kjøpmann, s. av kjøpmann på Tangen Mads Jahnsen Klein, fra 1775 til 1793 eier av Stormoen gård, død på Marienlyst gård. I yngre år kjøpmann i Fredrikshald hvor han innlot seg i «adskillige hemmelige og dårlige kjøbmannskaber og dernæst med vekselhandel så han var blitt skyldig flere tusen riksdaler som han ikke kunde betale, så han ikke kunde bestyre sig selv og sin arvedel som han engang kunde vente efter sin far og mor.» Derfor ble han ved kgl. bevilling i 1766 umyndiggjort med onkelen Jens Krum og halvbroren Peter Møller Klein (s.d.) som verger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet