Kleverud, Per (25.1.1945-31.5.2015)

Politimester, f. i Drammen, s. av trikkefører Sverre K. Politikonstabel/betjent 1964-79, cand. jur. 1979, førstekonsulent i Justisdepartementet 1979-82, senere politifullmektig i Drammen og politiadjutant i Kongsberg. Politimester i Haugesund 1986-95, i Nord-Jarlsberg 1995-2002. Offer for «Politireformen» som medførte at Nord-Jarlsberg politidistrikt fra 1.1.2002 ble slått sammen med Larvik, Sandefjord og Tønsberg til Vestfold politidistrikt, deretter tildelt norsk politis høyeste utmerkelse, Politidirektørens hederskors, 2002. Nestleder i Politiembetsmennenes landsforening 1991, medlem av Drammen bystyre (A) 1999-2003.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet