Klopptjern

Populært friluftsbad i Bragernesåsen på grensen mot Lier, omtrent 1 km nordvest for Strøtvet. På 1700-tallet het tjernet Kroppekjærn, men i 1861 kjøpte Drammen kommune tjernet som drikkevannskilde, samtidig som det fikk navnet Klopkjærn. Det eldste kartet over Bragernesåsen fra 1869 røper at det fantes et fiskeutklekningsanlegg ved munningen og en demning ved tilførselsdammen Rytteråsdammen. Etter at den eldste demningen, som besto av rosentorv, hadde sprunget lekk i 1863, 1880 og 1885, bevilget kommunen i 1885 12 000 kroner for å bygge en ny, 11 meter høy dam av sement. Den nye dammen ble støpt på fjellgrunn på innsiden av den gamle. Først i 1981 ble Klopptjern formelt nedlagt som drikkevannskilde og frigitt for publikum. Høsten 2017 ble tjernet tømt og en omfattende oppgradering av dammuren ble iverksatt. Sommeren 2018 ble tjernet atter åpnet for alminnelig ferdsel og tilfredsstilte moderne krav til sikkerhet. Klopptjern byr pr. 2020 på både badestrand, benker, flytebrygge og trebru over til en liten øy. I tjernet finnes både ferskvannskreps og abbor.

KLOPPTJERN

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet