Kloptjernveien

Kloptjernhytta ved Kloptjern var opprinnelig damvokterbolig.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Kloptjernveien går fra Strøtvetveien langs østsiden av Bragernes kolonihager inn til Kloptjern og var oppr. en sti som tjente som adkomst til vannreservoaret for gårdene nedenfor. Veien ble opparbeidet inn til dammen i forbindelse med anlegget av Drammens Vannverk i 1860-årene. Navnet hadde vært anvendt i lengre tid da det i 1926 ble stadfestet av bystyret.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet