Knive Panorama

Boligtomter lagt ut og bebygd på Nedre Knive, på nordskråningen av Kniveåsen.

Knive Panorama med utsikt over Åskollen, Drammensfjorden , Lier og Røyken. Foto: Martin Langeteig.

Cookies | Personvern

bn