Knive Panorama

Boligtomter lagt ut og bebygd på Nedre Knive, på nordskråningen av Kniveåsen.

Knive Panorama med utsikt over Åskollen, Drammensfjorden , Lier og Røyken. Foto: Martin Langeteig.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet