Kniveåsen boligfelt

Boligfelt anlagt på gården Knive i Skoger av Block Watne fra 2005 og utover. Navnet er etter åsen som ligger like ved.

Kniveåsen boligfelt. Foto: Informasjonsside om Kniveåsen

Cookies | Personvern

bn