Kniveåsen

På gamle kart står Kniveåsen som navn på den åsen som nå kalles Vardåsen, eller som på folkemunne har blitt kalt Hvalåsen. Med Kniveåsen menes nå den mindre åsen nord for Øvre Knive. Kniveåsen har gitt navnet til boligfeltet som ble etablert på jordene og beitene til gården Knive fra 2005 og utover.

Kniveåsen midt i bildet, med bebyggelse.         Vardåsen til høyre, uten bebyggelse.                                   Foto: Torill Juel, 2020

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet