Knudsen, Knud Christian (1887 – 1969)

Grosserer og politiker, f. i Drammen, s. av Aug. M. K. Medl. av bystyret 1929-45, stortingsmann (H) 1937-45. Medl. av Statens Kornforretnings råd 1931-51, Norges Handelsstands styre og arbeidsutvalg 1945-54. Formann i Drammen Sparebanks styre, havnestyret og den kommunale kommunikasjonskomité, medl. av arbeidsutvalget i Det Internasjonale Handelskammer m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet