Knudsen, Tor Adler (5.7.1935-23.1.2010)

Skoleinspektør, politiker, lokalhistoriker og lokalhistorisk forfatter, f. i Drammen. Lærerutdannet fra Oslo lærerskole 1955, eksamen fra Spesiallærerhøgskolen 1961. Adjunkt, spesialpedagog og rådgiver ved flere skoler i Drammen i 1960-årene. Var sentral ved opprettelsen av Spesialskolen. Ass. rektor ved Strømsø skole fra 1971. Videreutdannet med lektorkompetanse/cand.polit fra 1973. Rektor Aronsløkka skole 1974-1980. Skoleinspektør i Drammen kommune 1980-1986. Bestyrer for De Skolehistoriske Samlinger i Drammen. Medlem av Drammen bystyre i fire perioder (SF og Ap), leder for Drammen barnevernnemd.

Knudsen gjorde seg kjent for sin langvarige innsats for å formidle byhistorien. Skrev selv, og sammen med andre, en rekke hefter, lokalhistoriske bøker og artikler. Skrev boken Strømsgodset Idrettsforening gjennom 100 år 1907-2007. Holdt foredrag, kåserier og byvandringer gjennom mange år. I 1996 mottok han Drammen kommunes kulturpris for sine mange bidrag i «Rundtom Drammen». Tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i 2001. I 2003 mottok han Brakeprisen for den lokalhistoriske boken «Timer i Drammen» utgitt på Brakar forlag.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet