Ko-Fa-No (Konfektionsfabrikken Norge)

I 1916 opprettet Konfektions A/B, J. A. Wettergreen i Gøteborg en konfeksjonsfabrikk i Drammen under navnet Mechelsens Konfektionsfabrik, en filial av Wettergreen, med Erik Mechelsen som disponent. Bedriften ble i 1917 solgt til Jørgen Rostock og et par andre under navnet Konfektionsfabrikken Norge (Ko-Fa-No). Bedriften, som holdt til i Nedre Torggate 10, drev utelukkende med guttekonfeksjon inntil 1921 da man forsøksvis begynte med fabrikasjon av kåper og drakter, som etter hvert ble firmaets hovedproduksjon, samt sportsklær og regnkåper. I 1924 overtok Th. Heiss-Schøyen som disponent. Rundt 1930 hadde bedriften en kapasitet på ca. 300 plagg pr. uke og beskjeftiget 70-80 syersker, på slutten av 1930-årene ca. 100 ansatte. Det var to systuer, en for kåper og drakter og en for småguttdresser, særlig matrosdresser. Årlig ble forbrukt ca. 40.000 meter stoff. I 1931 ble selskapet aksjeselskap med Heiss­Schøyen som adm. dir. og Wettergreen & Co. i Gøteborg som medinteressent. På slutten av 1940-tallet ble det anlagt nytt dekateringsanlegg, moderne presseanlegg m.m. Karin Westblad var designer av bedriftens kåper og drakter i perioden 1957-1967.

I de siste produksjonsårene gikk bedriften med tap. Fabrikken ble nedlagt 29. april 1967 med omtrent 50 produksjonsarbeidere, for det meste kvinner, og bygningen ble gradvis utleid til forskjellige virksomheter. Ko-Fa-No ble videreført som en spesialforretning i tekstiler. Fabrikkbygningen i Nedre Torggate ble totalskadet i en eksplosjonsartet brann i september 1991, der en 33 år gammel tyrksisk statsborger omkom. Brannruinene ble revet og tomten ble senere adresse for nytt administrasjonsbygg for Drammen Boligbyggelag, senere NBBO.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet