Ko-Fa-No (Konfektionsfabrikken Norge)

I 1916 opprettet Konfektions A/B, J. A. Wettergreen i Gøteborg en konfeksjonsfabrikk i Drammen under navnet Mechelsens Konfektionsfabrik, en filial av Wettergreen, med Erik Mechelsen som disponent. Bedriften ble i 1917 solgt til Jørgen Rostock og et par andre under navnet Konfektionsfabrikken Norge (Ko-Fa-No). Bedriften, som holdt til i Nedre Torggate 10, drev utelukkende med guttekonfeksjon inntil 1921 da man forsøksvis begynte med fabrikasjon av kåper og drakter, som etter hvert ble firmaets hovedproduksjon, samt sportsklær og regnkåper. I 1924 overtok Th. Heiss-Schøyen som disponent. Rundt 1930 hadde bedriften en kapasitet på ca. 300 plagg pr. uke og beskjeftiget 70-80 syersker, på slutten av 1930-årene ca. 100 ansatte. Det var to systuer, en for kåper og drakter og en for småguttdresser, særlig matrosdresser. Årlig ble forbrukt ca. 40.000 meter stoff. I 1931 ble selskapet aksjeselskap med Heiss­Schøyen som adm. dir. og Wettergreen & Co. i Gøteborg som medinteressent. På slutten av 1940-tallet ble det anlagt nytt dekateringsanlegg, moderne presseanlegg m.m. Fabrikken ble nedlagt 29. april 1967 med omtrent 50 produksjonsarbeidere, for det meste kvinner, og bygningen ble gradvis utleid til forskjellige virksomheter. Ko-Fa-No ble videreført som en spesialforretning i tekstiler. Fabrikkbygningen i Nedre Torggate ble totalskadet i en eksplosjonsartet brann i september 1991, der en 33 år gammel tyrksisk statsborger omkom. Brannruinene ble revet og tomten ble senere adresse for nytt administrasjonsbygg for Drammen Boligbyggelag, senere NBBO.

Cookies | Personvern

bn