Kobbervikdalen Pukkverk

Steinbrudd/pukkverk grunnlagt 1. september 1949 av Erling Kristoffersen Holmen i Holmestrandsveien 75. Driften ble basert på en avtale med Drammen kommune av 1947 om bortleie av et areal under Kobbervik skog. All stein ble tatt ut av det faste fjellet og etterpå kjørt gjennom en steinknuser, ført på transportbånd til toppen av siloen hvor den ble sortert til veigrus, singel, finpukk, mellompukk og grovpukk, dessuten ble det forhandlet kult, støpegrus og pussesand. Rundt 1950 hadde anlegget en kapasitet på 90 kbm på hvert skift og bedriften hadde 9 mann i arbeide.

Etter Holmens død ble leiekontrakten i 1982 overtatt av Jørgen Grønboengen og Roger Jensen. Årlig ble det utvunnet ca. 75.000 kbm masse. Franzefoss-konsernet overtok driften i 2001, som kun ble videreført med bearbeiding og salg av tilkjørte steinmasser. Pukkverket ble avviklet og ferdigstilt våren 2017 og arealet ble tilbakelevert til Drammen kommune 31. mai. Franzefoss tilbakestilte bruddet, som ble omgjort til et tur- og rekreasjonsområde. ABB innviet i 2019 et nybygd servicesenter (Holmestrandveien 117) på deler av området.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet