Kolstad, Wilhelm

Elektrisk installasjonsforretning, opprinnelig med utsalg av komfyrer, varmeovner og elektrisk belysningsmateriell i Nedre Storgate 11, grunnlagt 1920 av Wilhelm Kolstad (1887-1941) under navnet Kolstads Elektriske Forretning. Flyttet på 1930-tallet til Nedre Torggate 4 under navnet W. K. Spesialiteten var pergamentskjermer. Etter grunnleggerens død ble virksometen overtatt av Ragna K., på 1950-tallet overtatt av sønnen Gunnar K. Rundt 1950 beskjeftiget bedriften 10 ansatte. I 1968 ble eiendommen Rosenkrantzgata 198 kjøpt (tidligere glassmester Hans Torgsersen s.d.) og installasjonsforretningen ble flyttet dit.

I 1980 ble bedriften overtatt av 3. generasjon, Børre Kolstad (f. 1952) og flyttet til Dr. Narveruds vei 24. Butikken i Nedre Torggate 4 ble nedlagt i 1983. Midt på 1980-tallet hadde installasjonsbedriften omkring 60 ansatte. Aksjeselskap fra 1987. Installasjonsaktivitetene ble delvis nedskalert med årene. Selskapet er pr. 2020 (100 år) medeier i Elkonor, en kjede bestående av frittstående elektroentreprenører. Bedriften hadde pr. 2019 22 ansatte og eies fortsatt av familien Kolstad, med Ellen Marie Kolstad som daglig leder.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet