Kongebesøk

Et kongebesøk var i dansketiden en storslagen affære med mye festivitas. Christian IV besøkte første gang Bragernes da han holdt hoff på Eiker (Sem kongsgård) i 1602. Den 26. april 1624 ankret kongens skip opp på Bragernes, hvorfra han dro videre til Eiker og Sandsvær og ga ordre om å bygge en kjørevei fra Kongsberg til Bragernes, som var nærmeste havn. Den 20. september vendte han tilbake til Sem via Bragernes med sin hustru Kirstine Munk og en sønn. Etter å ha stukket ut Christianias gater («Her skal byen ligge…..») kom han igjen til Drammen den 7. oktober og var da Gunde Langes gjest på Øvre Strøm. Sitt siste besøk på Sem kongsgård via Bragernes avla Christian IV den 12. juni 1635. Frederik III kom i begynnelsen av 1648 på hyldningsferd til Kongsberg via Bragernes med sin dronning Sophie Amalie og stattholder Hannibal Sehested. Christian V kom til Bragernes 9. juni 1685 og overnattet hos magistratspresident Lauritz Jacobsen. Dagen etter red kongen og hans følge til Kongsberg. De vendte den 11. juni tilbake til Bragernes med båt fra Hokksund og allerede samme dag red kongen tilbake til Akershus. Frederik IV kom til Bragernes den 12. juni 1694 hvor han spiste middag før han fortsatte til Kongsberg. Han vendte den 14. juni tilbake til Bragernes på elven, deltok i gudstjenesten i Bragernes kirke den 15. juni og reiste dagen etter i båt til Svelvik og videre til Horten. Christian VI og dronning Sophie Magdalene besøkte Bragernes den 26. juni 1733 og overnattet i Mechlenburg-gården hos Madame de Tonsberg. Etter en tur til Kongsberg vendte de den 1. juli tilbake til Bragernes før de dro videre til Christiania. Frederik V besøkte Bragernes den 25. juni 1749 ( det er reist en marmor-obelisk på Tranby til minne om kong Frederiks besøk på Gjellebekk på samme tur)  og overnattet i Mechlenburg-gården. På tilbaketuren fra Kongsberg kom han igjen til Bragernes tre dager senere og dro videre til Christiania. Ved samme anledning avla kongen også besøk på Jarlsbergverket. En mottagelsespaviljong var reist på Stordammens dammur. Ved denne anledning forsøkte grev Wedel Jarlsberg forgjeves å selge underskuddsforetagendet Jarlsbergverket til kongen. Christian VII’s svoger, prins Carl av Hessen og kongens søster, prinsesse Louise besøkte Bragernes den 18. september 1773, hvilket foranlediget opprettelsen av Det Ridende Grønne Corps (s.d.). Den senere konge (1808-14) Frederik VI og prins Carl av Hessen besøkte Bragernes den 29. juli 1788 og tok inn i Hans Kirkgaards hus. Etter besøk på Kongsberg returnerte følget til Bragernes via elven og avla deretter Strømsø et besøk. I desember 1788 avla kronprins Frederik igjen et besøk på Bragernes. Christian Frederik besøkte Drammen 24.-25. mars 1814 hvor han bl.a. besøkte markedet og var på teaterbesøk. Han overnattet hos Peder von Cappelen på Austad. Drammen har senere hatt tallrike besøk av de svensk-norske konger og av kongene Haakon VII, Olav V og Harald V. Kong Haakon og dronning Maud besøkte Drammen under feiringen av 100-årsjubileet i 1911. Under hovedlandsrennet i 1926 bodde kong Haakon VII noen dager på Konnerudkollen Turisthotell, og kongeparet besøkte utstillingen i Drammens Park i 1930. Kong Olav åpnet Spiralen i 1961, Eikholtsenteret på Konnerud i 1980 og Sørvangen Arbeidssenter i 1984. Kong Olav V besøkte Ski NM på Konnerud i 1978.

Lunsj med kongeparet 1911.

Kong Haakon VII på Konnerudkollen 1926                                                                                                 Foto: Skoger og Konnerud Historielag
Kong Olav V og ordfører Ingebrigtsen i Børsen under 150 års byjubileet i 1961.                                        Foto:  Reidar Halden
Kong Olav V og skikongen Oddvar Brå, Ski NM på Konnerud 1978                                                                        Foto:  Skoger og Konnerud Historielag

På Sørvangen står navnetrekket til Olav V                                          Foto: Torill Juel, 2020

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet