Konnerud (gnr. 82)

Matrikkelgård på Konnerud som ga navn til sognet. Navnet kommer enten av mannsnavnet Korni, dvs. jorden som Korni ryddet, eller av Ikornarud, ekornrydningen. Tidl. skrivemåter: Konnerød (1593), Konnerøed (1723). Folket på Stormoen eide K. inntil Sten Rasmussøn og sønnen Rasmus i 1695 solgte gården til Nils Pederssøn Bakke, handelsmann på Strømsø. På 1700-tallet var K. lenge bondegods inntil den som de andre gårder på Konnerud ble innlemmet i Jarlsbergverket. Utparsellert ved auksjonen i 1777. Gården lå oppr. omtrent der Grubegaten og Gomperudgaten møtes. Det er 182 bruksnumre på gården. – Først på begynnelsen av 1900-tallet ble Konnerud tatt i bruk som betegnelse på sognet i dagligtale, til den tid brukte befolkningen betegnelsen «Verket» og man snakket om Nedre-Verket, Ytter-Verket, Øvre-Verket, Verkensbakkene osv.

Konnerud:   Grubeåsen, Konnerudkollen, Stordammen                     Foto:  Drammen Kommune  ca  1950 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet