Konnerud kirke (1760)

I 1737 fikk grev Wedel Jarlsberg, som hadde startet bergverksdrift på Konnerud, tillatelse til å anlegge «en kirkegaard paa et bekvemt sted paa Svarterud gaards grund i Schouge anneks under Sande præstegjæld» og «en liden kirke paa samme grund at lade opbygge». Kirkegården ble raskt tatt i bruk, men verkets økonomi tillot inntil videre ikke noe kirkebygg. Gudstjeneste ble holdt i verkets bygninger, mens dåp og nattverd ble forrettet i Skoger kirke. Etter at et partisipantskap hadde overtatt verket, ble det i 1760 reist en kirke ved kirkegården, denne skal ha ligget ca. 150 meter syd for den senere kirke i en slakk sydvendt helling nærmere elven hvor verksbygningen var anlagt, syd for krysset mellom veien til Skoger og Brokvollveien, som senere er bebygget. Kirken skal ha vært et temmelig rommelig trehus, bygget omtrent som en låve med den forskjell at den hadde 6 vinduer. Innvendig inneholdt kirken noen benker eller stoler samt en enkel prekestol, ingen altertavle eller ornamenter. I 1777 ble det foretatt enkelte forbedringer, og kirken fikk egen altertavle. Kirken hadde ikke tårn eller spir, og kirkeklokken hang ute på kirkegården. I 1794 fikk kirken et lite tårn hvor klokkene ble hengt opp. I 1796 omtales kirken som «et smukt Prædikekapel», men med skiftende eiere og under skiftende konjunkturer ble kirken etter nærmere 100 års bruk etter hvert så skrøpelig at den måtte rives, og en ny kirke ble oppført i 1858.

 

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet