Konnerud Landhandleri

Ble startet av Bjørn Skjelsbæk i 1924. Senere overtatt av O. Gulbrandsrud. Fra 1936 drevet av Karl Langerød, og på 1950 tallet av Erling Nilssen, som de siste årene fram til 1967 drev sammen med sin sønn Svein Johan Nilssen. I 1967 overtok Willy Strand og drev forretningen fram til 1970. I perioden 1970-1974 var forretningen en selvbetjeningsbutikk under navnet «Elle», drevet av Jan Mabro

I perioden 1974-1977 ble dagligvarebutikken omgjort til isenkramforretning drevet av Willy Strand, med gaver, maling og liknende. Etter dette ble lokalene benyttet som lager før de ble omgjort til leiligheter.

I 1950-årene og fram til 1970-årene drev Arne og Ingrid Svendsen bakeri i lokalene i bakgården.

Konnerud landhandleri 1930. Bildet er tatt fra Postsvingen.   Foto: Skoger og Konnerud Historielag; opprinnelig fotograf er H. C. Christoffersen.
Foto: Drammen kommune 1962

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet