Konnerud Sjømannsmisjon

ble stiftet i 1931. Stifter og første formann var Randi Åserud Moeng, senere var Ragnhild Thoresen formann i en menneskealder. Foreningen arbeider for sjømennenes velferd og for våre sjømannskirker. Den holder møter i hjemmene med utlodning og andakt. Hver høst er det innsamling av julepakker til sjøfolk i kirken. I den siste tiden ble foreningen ledet av en «troika» på 3 personer- Karin Aass, Karen Sveen og Jorun Skramstad med Karin som kontaktperson.  Foreningen ble nedlagt i 2014.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet