Konnerud Skaftefabrikk

ble grunnlagt av Thorleif Bache og sønn i 1943 og lå i krysset Eikholtveien/Dalenveien like ved gamle Konnerud Bedehus. Bedriften produserte og omsatte skafter til alle slags verktøy og redskap. Råvarer ble for en stor del kjøpt inn fra Kongsberg Skifabrikk som kunne levere riktig kvalitet. Etter hvert begynte bedriften også å lage smijernsprodukter. Bache var en Petter Smart, og han laget mye av verktøyet selv. Smijernsporten som i dag står ved inngangen til Konnerud kapell er levert fra denne bedriften.

Smijernsporten ved Konnerud Kapell                                                      Foto: Torill Juel. 2020
Konnerud kirke og kapell                                           Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet