Konnerud skole

Barneskole (klasse 1-7) i Malmveien 19 med 450 elever pr. 2020. Skolen tar i mot barn fra Konnerud og Skoger vest. Fra 1752 vet man med sikkerhet at det ble holdt fast skole på Konnerud, med Rasmus Hansen som lærer. Han virket en tid tidligere også, og allerede i 1746 hadde greven av Jarlsberg bygget et hus på Skolsborg med skolestue, kammers og kjøkken. Fra 1807 til 1816 var den kjente Hans Allum (s.d.) lærer, men han benyttet seg iallfall fra 1810 av vikar. På 1890-tallet besto skolestua av ett værelse til tre klasser, som hadde tre skoledager i uken. I 1897 ble skolebygningen påbygget slik at det også ble plass for en lærerinne. Høsten 1933 brant den gamle skolebygningen ned og elevene ble midlertidig overført til bedehuset og Fredli (Stordammen) pensjonat. Nytt skolebygg med sløydsal og skolekjøkken sto ferdig høsten 1934 (Malmveien 19). Et tilbygg i 1954 og ny fløy i 1963 utvidet lokalene til 18 klasserom. I 1998 fikk skolen ny avdeling til praktisk/estetiske fag som musikk, kunst og håndverk. Skolen var den første i Drammen med elever fra 1. til 9. klasse. Fra høsten 1983 ble 7.- 9. klasse overført til Svensedammen skole, mens barnetrinnet fortsatte på Konnerud skole, den gang med 20 klasser og 28 lærere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet