Konnerud vannverk

I 1964 ble det oppført en demning ved Bremsa nær Riseplassen og året etter ble et anlegg til kr 4 mill. fullført. Anlegget dekket behovet for 8.000 mennesker, med hovedbasseng i Bremsetjern som rommer 680.000 kbm med et nedslagsfelt på 4 kvadratkilometer. I de siste årene har anlegget vært reservevann for Konnerud. I 2019 – 2020 ble det lagt ny vannledning fra Åsen i Mjøndalen til høydebassenget på Stubberud. Bremsa opphøre dermed som vannkilde og ble frigitt for almen bruk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet