Konnerudgaten

Konnerudgaten var oppr. gården Øvre Strøms vannvei. og het til 1898 Lassegaten etter gården, som ble kalt Lasse-Strøm etter eierne, fam. Lassen.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

fikk sitt navn i 1898 etter at Tord Pedersens forslag på «Hannibal Sehesteds gate» var blitt forkastet, tidligere var navnet Lassegaten etter gården Øvre Strøm som ble kalt «Lasse-Strøm» etter kaptein Ulrik Fredrik Lassen og hans to sønner, som eide gården fra 1811 til 1857. Gaten finnes ikke på kartet av 1850, men antas å ha eksistert også den gang som Øvre Strøms vannvei. På bykartet fra 1871 er gaten avmerket til «Lasse-Strøm». Konnerudgaten gikk oppr. fra Strømsø Torv gjennom Nybyen til bygrensen ved Vestfoldbanen, mens veien videre innover mot Konnerud het Konnerudveien. I 1969 fikk Konnerudveien fra 1. Strøm terrasse til Gramsborgveien navnet Konnerudgaten i likhet med resten av gaten til Strømsø Torv. I 1979 vedtok bystyret at navnet K. også skulle følge dens forlengelse fra «Bernås» (Bernåsvillaen) til det sydligste punkt i «Grendeplanen», mens Gatenavnkomitéen ble bedt om å komme med forslag til nytt navn på den del av K. som går fra Bernåsvillaen til Gramsborg. Denne biten fikk i 1980 navnet Bernåsbakken. K. er senere forlenget, foreløpig til Jordbrekkskogen der den går over i Vallersveien. Ved museumsparken ble gaten ved bygging av en rundkjøring delt i to adskilte deler, kun forbundet med en fotgjengerundergang. Fra 1987 starter K. ved rundkjøringen over undergangen til Marienlyst der Tamburgangen ender.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet