Stiftelsen Konnerudverket

Opprettet 28. april 1991. Stiftelsen er eier og driver av gruvemuseumsanlegget (med tilhørende utstyr og løsøre) og gamle Skatstad landhandleri på eiendommen Kristinelund. Sistnevnte ble gitt til stiftelsen som gave fra Drammen kommune. I 1994 ble det inngått leieavtale på «Bygningen» i Grubegaten, verkets gamle kontor.

Bakgrunn:
Ved grunnleggelsen av Skoger historielag i 1975 ble det bl.a. opprettet et gruveutvalg som fikk som mandat «å finne frem historien til Konnerudgruvene». Nils Otto Larsen (*26.8.1936) ble i 1977 utvalgets formann. Etter hvert utviklet tanken om et gruvemuseum seg, og i 1984 ble det søkt om byggetillatelse til lokomotiv- og vognhall samt to stollhus. Byggingen av disse byggene ble avsluttet i 1985. I 1979 ble stoller sikret med ståldører og sikringsgjerder. Gruveutvalget ble endret til «Konnerudverkets Venner» og tar seg av dugnadsarbeid.

Museumsanlegget, som var i ferd med å ta form pr. 2020, er først og fremst et museum for Konnerudgruvene, men det kan også fremvise gruveutstyr som er samlet fra mange kanter av landet. Ved gruvemuseet i Baklia arrangeres det ulike aktiviteter, i tillegg til vandringer inne i gruvegangene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet